Ταχυσύνδεσμος Μηχάνης Αρσενικός

Ταχυσύνδεσμος αρσενικός βιδωτός για μηχανές
ΥΑΜΑΗΑ,ΜΑRΙΝΕR, MERCURY                 ΤΒΕ0004