Μάπα με Βίδα    

Μάπα με βίδα ανοξείδωτη. 
6χ50mm                MAP0031
8χ75mm                MAP0032
10χ80mm              MAP0033
12χ110mm            MAP0034