Κλειδαριά Στρογγυλή Μεγάλη Inox

Κλειδαριά καταπακτής στρογγυλή μεγάλη ανοξείδωτη Φ90               ΚLE0100