Φώς Πλέυσης Μπαταρίας

Φώς πλέυσης με μπαταρία πλαστικό. 9 ώρες περίπου συνεχούς
λειτουργίας
Κόκκινο                                                                           FPL1016
Πράσινο                                                                           FPL1014
Λευκό                                                                              FPL1015